Қай сайттың бөлімі сізге ерекше қызықты?

Ғылыми-әдістемелік базасы
Жеке қорлар
Құжаттар жинағы
Көсем сөз
Өлке тарихы
Мәліметтер базасы
Фотогалереясы
Архив опросов

Жеке тектік қорлар

«Жеке текті құжаттар Қазақстан Республикасының Ұлттық Архивтік Қорының құжаттарының құрамына кіреді, ұлттық құндылығы бар, Қазақстан халқының ұлттық-мәдени мұрасының бір бөлігі болып табылады, мемлекетімізбен Қазақстан Республикасының ұлттық игілігі ретінде қорғалады» (ҚР 1998 ж. 22 желтоқсанындағы № 326-1 «Ұлттық Архивтік Қор және архивтер туралы» Заңының 2, 4 бабтарынан)

ШҚО мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының «Мемлекеттік архив» КММ Риддер филиалына мемлекеттік сақталуында 12 жеке тектік қор бар.

Медведев Петр Павлович
Тезекпаев Закий Камбарович
Гилев Иосиф Григорьевич
Иевлев Павел Антонович
Шегай Михаил Борисович
Петров Владимир Николаевич
Ермаков Петр Александрович
Манаков Юрий Семенович
Иванчук Франц Феликсович
Иванчук-Петрачкова Марина Францевна
Киргизов Николай Яковлевлич
Егоров Иван Васильевич
Ковешников Олег Иванович

Қашкимбаев
Қапас (Ғаббас)
Купряжкин Николай Михайлович

Жеке текті құжаттардың жиынтығы (1904-2018 жж.) 

Жеке текті құжаттардың жиынтығы - ф.53, оп.1-5, 1900-2018жж., 408 ед.хр.
Жиынтық 1986 жылы құралған. 5 тізімнен тұрады.
№1 тізімдеме өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы өндірісінің, мәдениеттің, халық білімінің еңбек сіңірген қызметкерлерінің, Кеңес Одағы Батырларының және Социалистік Еңбек Ерлерінің, жетекші мамандар мен өндіріс ардагерлерінің, 1920-1930 жылдардағы социалистік құрылыс қатысушыларының, екінші дүниежүзілік соғысқа қатысушылардың (1939-1945 жж.) құжаттарымен берілген.
Құжаттардың маңыздылығы, құрамы және саны бойынша 2, 3, 4, 5 тізімдемелерге бөлінген.

1 тізімдемеде 1900-2017 жж. бойынша 276 сақ.бір. ұсынылған. Олар:
Стахановск қозғалысының қатысушылары: М.Р. Будакова, П.С Волков, Е.Г. Курносенко, В.Н. Одинцов, У.Ф Шкилев, Г.Г Хайдин.
Соғыс жылдарындағы шахтерлердің естеліктері: А.М. Климова, В.Е. Блинова, В.Г. Лукьянов, А.К. Черепанова-Лукьянова, А.П. Давыдова-Неклюдова, Н.П. Давыдова, К.А. Цой, В.Н. Данилова, А.Л. Клименко-Бреннер. 

Социалистік Еңбек Ерлері: Б. Айдарханов, В.А. Гребенюк, В.И. Михайленко, Б.В. Плотников, К.Ф Семенова, А.Н. Токарева. 

Өнеркәсіп өндірісінің, геология, Білім және мәдениеттің еңбек сіңірген қызметкерлері, қоғам қайраткерлері: В.Г. Береза, Г.А. Богдаев, Н.А. Ворожцов, А.С. Воротков, В.Е. Горовой, О.А. Добриян-Ганевич, К.Г. Ибраева-Тохтарова, Ф.Е. Калина, В.Д.Копылов, К.И. Кунгуров, И.В. Курицын, Е.И. Лукьянова, И.М. Малкин, А.В. Натанзон, Т.С. Нестеренко, А.В. Приезжев, Е.А. Стахиев, А.В. Сергунова-Стрельцова, Н.И. Токарев, М.А. Фертель, С.Е. Черных, П.А. Шишков, М.Ф. Шнайдер, А.В. Штенгер, В.Р. Юлина-Харченко, Т.Ф. Астраханцеваның Риддер пионері туралы естеліктері, Н.Г. Безобразова Риддерлік бейнелеу студиясын құру туралы, Е. Красноперованың 1930 жылдардағы халық сотының жұмысы туралы, В.Л. Хрюктнаның Лениногорск ЖЭО жұмысы туралы, қызыл әскерлерінің жеке құжатының үлгілері, 1985-1986 жж. «Лениногорская правда» газетінің редакциясына партия және еңбек ардагерлерінің хаттары, Әйгілі Риддер ақындарының өлеңдері (1981-1983гг). 

Кеңес Одағының Батырлары (лениногорлықтар және шемонайхалықтар): И.М. Астафьев, Т.С. Вербицкий, С.К. Гуляев, Д.И. Ефремов, А.А. Колчин, Л.М. Рощин, Ф.М. Сафонов, Т. Тохтаров, М.И. Тютюньков. 

Сумин Андрей Васильевич

Ұлы Отан соғысына қатысушылар (1941 - 1945жж.)

Константинов Николай Ефимович 
Южаков Максим Платонович 

Жапония соғысының қатысушылары

Бедарев Виктор Михайлович 
Юртаев Владимир Захарович 

Екінші дүниежүзілік соғыс ардагерлері (1939-1945жж.): В.Я. Абакумов, И.А. Ауанов, М.П. Беляева, А.П. Березиков, А.Н. Васик, А.И. Давыдов, И.М. Дидык, Н.В. Дьячков, Н.П. Зайцев, Н.М. Зинде, Н.И. Казаков, Д.С. Калачёв, К. Кашкимбаев, И.Д. Копылов, Д.С. Котов, А.Т. Кряжев, П.А. Кузьменко, Н.М. Купряжкин, Д.А. Маронов, А.Д. Матвеенко, И.И. Медведев, Г.Г. Мещеряков, И.А. Надточий, И.Т. Неслюзов, П.М. Новак, Н.Г. Панов, Н.М. Поломошнов, Н.Т. Польников, Т.В. Попов, Ф.Т. Солдатов, М.Е. Савельев, П.В. Стоянов, П.А. Титов, А.В. Третьякова - Эйногаз, Н.Ф. Троеглазов, И.К. Фёдоров, П.Е. Чащин, К.С. Шадрин, Н.У. Шеваркова - Богдан, З.В. Шаталова - Щербань.

Натанзон А.В. – республиканың маңызды зейнеткер, Ленниогор орман басқармасының басты инженері;
Гуляев С.К. – Кеңес Одағының Батыры, Лениногор кенінің тау мастері;
Шкилев У.Ф. – Риддердің әлеуметтік құрылыс қызметкері, соғыс кезіндегі стахандік (1941-1945 жж.);
Юлина В.Р. – Қазақ СРО еңбек сіңірген байланыскер;
Нестеренко Т.С. – Лениногор қаласының белгілі құрылысшысы;
Семенова К.Ф. – Әлеуметтік еңбек Батыры, Қазақ СРО Жоғарғы Кеңестің Төрағасының орынбасыры;
Дидык И.М. – Қазақ СРО еңбек сіңірген дәрігері, Нойемгамадағы «өлім лагерінің» тұтқыны болған;
Фертель М.А. -  Қазақ СРО мәдениетінің еңбек сіңірген жұмыскері, 10-шы Қазан жылдығы атты клубының директоры;
Шнайдер М.Ф. – техникалық ғылым кандидаты, Лениногор полиметал комбинатының басты маманы;
Кунгуров К.И. – Қазақ СРО мәдениетінің еңбек сіңірген жұмыскері;
Токарева А.Н. - Әлеуметтік еңбек Батыры, Лениногор кенбайыту фабрикасының көне флотаторы, Қазақ СРО Жоғарғы Одағының депутаты;
Ефремов Д.И., Колчин А.А., Рощин Л.М., Сумин А.А., Тохтаров Т. - Кеңес Одағының Батырлары, лениногорліктер, және Тютюньков М.И., Даңқ Орденінің толық иегері;
Астафьев И.М., Вербицкий Т.С., Сафонов Ф.М. – Кеңес Одағының Батырлары, шемонаихалықтар;
Абакумов В.Я., Титов П.А., Шадрин К.С., Матвеенко А.Д., Кузьменко П.А., Мещеряков Г.Г., Неслюзов И.Т., Панов Н.Г., Польников Н.Т., Стоянов П.В., Третьякова – Эйногаз А.В. – Ұлы Отан Соғысының (1941-1945 жж.) қайраткерлері.
Құжаттардың құрамы келесі: марапаттау құжаттары, қызметтік және өмірбаяндық сипаттау анықтамалары, естеліктер, жеке құжаттар.

Ленингор полиметал комбинатының қызметкерлерініңне директорларының жеке істері үлкен қызығушылық танытады, олар шаруашылық және мемлекеттік қайраткерлері болған. Олар:
Береза В.Г. – Лениногор полиметал комбинатның директоры (1945-1954 жж.);
Малкин И.М. - Лениногор полиметал комбинатның директоры (1947-1963 жж.);
Чарквиани К.М. – Риддер поиметал комбинатының маркшейдері және таулы инженерінің басты жұмыскері.
Өлкетану сипаты келесі құжаттардан тұрады: Риддер ауданының қызыл партизандарының жеке істері (1932-1935 жж.); А.В. Приезжеваның жеке құжаттары - 20-шы жылдардағы риддерлік комсомолдары; И.В. Курицынаның жеке құжаттары – Қазақстанның коммунистикалық партиясының Риддер қалалық комитетінің бірінші хатшысы (1937-1938 жж.); Т.Ф. Астраханцеваның еске алуы – 20-шы жылдардағы риддерлік пионерлер; П.С. Тихоновскаяның дәрісі – Қазақ СРО «Лениногор көркем әдебиетінде» (1982-1983 жж.) еңбек сіңірген мұғалім; Соғыс жылдарындағы кеншілердің естеліктері (1941-1945 жж.); «Лениногор көркем суретшісі» Н.Г. Безобразовтың жазған, Лениногор қаласының Ф.Ф. Иванчук бірінші сәулетшісі, биографиялық изостудия қалаушысының және қалалық изостудия жасаушысының кіші тарихи анықтамалары (1983 ж.) және т.б.  

№ 2-5 тізіміне келесі құжаттар енгізілген: Клинк Владимир Владимирович, өлкетанушы, Лениногор тарихи-өлкетану мұражайының негізін қалаушысы және алғашқы директоры, партия мен еңбек ардагері, Лениногор қаласының Құрметті азаматы (70 сақ. бірл. 1931-1979жж.), Дрейман Рудольф Ансович, 1905 жылдан бастап партия мүшесі, Қазақстандық әлеуметтік құрылыстың бірден бір ұйымдастырушысы, 1921-1926 жж. Риддер тау-кен өнеркәсібінің басқарушысы, Попов Алексей Васильевич, еңбек ардагері, 1987-1993 жж. Лениногор полиметалл комбинатының Жөндеу-механикалық базасының ардагерлер Кеңесінің төрағасы, «Казцинкмаш» ЖШС Ұлы Отан соғысы ардагерлері» кітабының авторы, Нестерок Юрий Николаевич, еңбек ардагері, «Комсомольский прожектор» ұйымдастырушысы, «Лениногорсксвинецстрой» трестінің комсомолдық және кәсіподақ қозғалысының ардагері. 

Клинк Владимир Владимирович - қ.53, тіз.2, 1931-1979 жж., 70 сақ. бір
Дрейман Рудольф Ансович - қ.53, тіз.3, 1921-1986  жж., 11 сақ.бір.
Попов Алексей Васильевич - қ.53, тіз.4, 1931-2010 жж., 15 сақ. бір.
Нестерок Юрий Николаевич - қ.53, тіз.5, 1911-2015 жж., 25 сақ.бір.

Риддер – Лениногор қаласының Құрметті Азаматтарының жеке текті құжаттарының жинағы (1918-2014 жж.)

Қор 2009 жылы Риддер – Лениногор қаласының Құрметті азаматтарының жеке текті құжаттарын жинақтау мақсатында құрылды.
Қордың құрамына келесі қорқұраушылардың құжаттары енгізілді: Хабаров – (Рерль) Юрий Георгиевичтің, суретші, ақын, Республикалық және Жалпыодақтық өнер фестивальдарының Лауреаты, Қазақ КСР халықты ағарту ісінің үздігі, физика және астрономия пәндерінің мұғалімі; Немцев Михаил Сергеевичтің, Қазақстан және Ресей мемлекеттерінің жазушылар Одағының мүшесі, Петровск ғылым Академиясының академигі, ақын, «Қазмырыш» ЖШС тарихи-өндірістік мұражайының Риддер бөлімшесінің директоры; Степанова-Либерзон Зинаида Федоровна, комсомол жұмышысы, Лениногор қаласының Құрметті Азаматы, «Қазақстан Республикасының ардагерлер ұйымының» АҚ Риддер қалалық бөлімшесінің төрайымы; Тихоновская Прасковья Семеновна, Қазақ КСР үздік ағартушысы, Ю.А. Гагарин атындағы мектеп-интернатының алғашқы директоры, соғыс жылдарында қалалық білім беру бөлімінің меңгерушісі, Л.М. Рощин атындағы №11 орта мектебінің директоры, Шығыс Қазақстан облысында Әскери Даңқ мектеп мұражайының алғашқы құрушысы, орыс тілі және әдебиетінің ұстазы; Саманбетова-Рауанова Майра Рахметулдиновна, Қазақстанның Комунистік партиясынның XVI Съезінің делегаты, жеңіл өнеркәсіптің Х Съезіне қатысушысы, белгілі тігінші; Москвина-Силаева Зоя Гавриловна, КСРО және Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау үздігі, еңбек ардагері, дербес зейнеткер, Қазақстан педиаторлары II Съезінің делегаты, 1975-1996 жж. Лениногор қалалық денсаулық сақтау бөлімінің меңгерушісі; Первушин Климент Семенович, Ресей жазушыларының мүшесі, «Золотое перо» Мәскеулік поэзия байқауының поэттер жеңімпазы, «Свободной музы приношенье» Шығыс Қазақстан облысының аумақтық байқауының екі дүркін лауреаты; Колесников Николай Никифорович, Құрметті металлург, еңбек ардагері; дербес зейнеткер; Кузембаева Динам Абразаковна, сот жүйесінің ардагері, еңбек ардагері, дербес зейнеткер; Труш-Шушакова Клавдия Гавриловна Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының Халық ағарту ісінің үздігі; Михайленко-Черепанова Раиса Анисимовна, Еңбек ардагері, Лениногор қаласының орталықтандырылған кітапхана жүйесінің бұрынғы директоры.

Хабаров (Рерль) Юрий Георгиевич - 365 қор, 1 тіз., 1918-2008 жж., 55 сақ.бірл.
Немцев Михаил Сергеевич - 365 қор, 2 тіз., 1968-2019 жж., 141 сақ.бірл.
Тихоновская Прасковья Семёновна - 365 қор, 3 тіз., 1920-2010 жж., 99 сақ.бірл.
Степанова –Либерзон Зинаида Фёдоровна - 365 қор, 4 тіз., 1940-2008 жж., 11 сақ.бірл.
Саманбетова-Рауанова Майра Рахметулдиновна - 365 қор, 5 тіз., 1966-2011 жж., 8 сақ.бірл.
Москвина – Силаева Зоя Гавриловна - 365 қор, 6 тіз., 1920-2009 жж., 17 сақ.бірл.
Первушин Климент Семёнович - 365 қор, 7 тіз., 1940-2013 жж., 50 сақ.бірл.
Колесников Николай Никифорович - 365 қор, 8 тіз., 1930-2013 жж., 7 сақ.бірл.
Кузембаева Динам Абдразаковна - 365 қор, 9 тіз., 1943-2014 жж., 10 сақ.бірл.
Труш -Шушакова Клавдия Гавриловна - 365 қор, 10 тіз., 1951-2016 жж., 10 сақ бірл.
Михайленко-Черепанова Раиса Анисимовна - 365 қор, 11 тіз., 1942-2017жж., 9 сақ.бірл. 

Лениногор қ. жауынгер - интернационалистерінің жеке тектік құжаттары жинағы

Трушин Юрий Васильевич - 388 қор, 1 тіз., 1959-2016жж., 4 сақ.бір. 

 

 
070004, ҚР, ШҚО Өскемен қаласы, Головков көшесі, 26/1
Сайт әкімгері: Бекниязқызы Жангуль. Copyright © 2010-2024
Рейтинг@Mail.ru